Trang Chủ Đồng bộ dữ liệu và cập nhật phiên bản

Đồng bộ dữ liệu và cập nhật phiên bản

15-2-2019

 Hoàn tất bảo trì chuyển máy chủ Thổ Sơn .
- Những người chơi vào game báo sai mật khẩu vui lòng đăng nhập trang qltk (http://cp.volamthientuyet.com) để đồng bộ dữ liệu .
- Tất cả người chơi Thổ Sơn có vàng vui lòng đăng nhập qltk nhận lại vàng .
- Tải patch 1.3 hoặc chạy autoupdate để xử lý hiển thị kỹ năng phái chuẩn nhất .
🔰Việc đồng bộ dữ liệu giúp thanh lọc tài khoản và đăng nhập mượt mà sau bảo trì .