Trang Chủ Sự kiện Chân Long Đơn

Sự kiện Chân Long Đơn

25-10-2018

 

 • Thời gian16h00 ngày 25/10/2018.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Thiên Tuyệt.

NPC & Vật phẩm liên quan

NPC
NPC Ghi chú

Võ Lâm Thiên Tuyệt
Tổng Quản Sự Kiện(199/204) Minh Nguyệt Trấn (Đi từ xa phu)

 • Vị trí: trung tâm Minh Nguyệt Trấn
 • Công dụng:
  • Đổi các loại event.
  • Chức năng hoạt động đến: 00h00 ngày 25-11-2018.
Vật phẩm
Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Đương Quy
Đánh quái tại các bản đồ luyện công cấp thôn 7x 8x 9x.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 25-11-2018.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Xạ Hương
Tham gia hoạt động để nhận.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Trần Bì
Mua tại Lễ Quan Sự Kiện Minh Nguyệt Trấn.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Li Lâm Thảo
Tích lũy thời gian nhận tại Tổng Quản Sự Kiện Minh Nguyệt Trấn.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dược Vương Đỉnh
Mua trong bảo vật (12xu/cái).
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Hổ Khê Đơn
 • Ghép tại NPC Thợ Ghép Hoa.
 • Sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Sử dụng tối đa 500 Hổ Khê Đơn/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 300 Sư Bì Đơn/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 200 Chân Long Đơn/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 25-04-2017.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Sư Bì Đơn
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Chân Long Đơn

Thổ Sơn - Thiên Tuyệt

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Xạ Hương::

Tên tính năng Điều Kiện Xạ Hương
Vận tiêu Hoàn thành vận tiêu xe Bạc trở lên 5
Thiên bảo khố Hoàn thành nhiệm vụ 2
Tống Kim Phe thắng 5
Vượt ải Hoàn thành vượt ải 4
Phong Lăng Độ Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh 2
Tiêu Diệt Đạo Tặc Hoàn Thành Nhiệm Vụ 2
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 5
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên được 2
Viêm Đế Hoàn thành 2
Nguyệt Ca Đảo Hoàn thành 5

Trường Giang

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Xạ Hương::

Tên tính năng Điều Kiện Xạ Hương
Tống Kim Phe thắng 10
Vượt ải Hoàn thành vượt ải 10
Tiêu Diệt Đạo Tặc Hoàn Thành Nhiệm Vụ 5
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 5
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên được 5
Công thức ghép
Công thức Thành phẩm
Đường Quy(x5) + Đá Xạ Hương(x2) + Li Lâm Thảo(x2) Hổ Khê Đơn
Đường Quy(x5) + Đá Xạ Hương(x3) + Li Lâm Thảo(x3) + Trần Bì(x1) Sư Bì Đơn
Đường Quy(x5) + Đá Xạ Hương(x3) + Li Lâm Thảo(x3) + Dược Vương Đỉnh(x1) Chân Long Đơn

Hổ Khê Đơn

Thổ Sơn

Cấp 60 trở lên : 4.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Trường Giang

Cấp 60 trở lên : 500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Thiên Tuyệt

Cấp 60 trở lên : 4.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Sư Bì Đơn

Thổ Sơn

Cấp 60 trở lên : 5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Trường Giang

Cấp 60 trở lên : 1.500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Thiên Tuyệt

Cấp 60 trở lên : 5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Sử dụng Sư Bì Đơn sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Thổ Sơn Trường Giang Thiên Tuyệt
Phúc Duyên(Tiểu) Phúc Duyên(Tiểu)   
Phúc Duyên(Trung) Phúc Duyên(Trung)   
Phúc Duyên(Đại)  Phúc Duyên(Đại)  
Tiên Thảo Lộ  Tiên Thảo Lộ  
Bàn Nhược Tâm Kinh  Bàn Nhược Tâm Kinh  
Xá Lợi Tâm Kinh  Xá Lợi Tâm Kinh  
Thiết La Hán  Thiết La Hán  
Nến Cát Tường  Nến Cát Tường  
Nến Như Ý Nến Như Ý   
Mặt Nạ Môn Phái Mặt Nạ  
Mảnh An Bang    
Mảnh Định Quốc    
     
     
     

Chân Long Đơn

Thổ Sơn

- Cấp 60 trở lên : 8.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Trường Giang

Cấp (60-99) trở lên : 4.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Cấp 100 trở lên : 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Thiên Tuyệt

Cấp 60 trở lên : 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Thổ Sơn Trường Giang Thiên Tuyệt
Tiên Thảo Lộ Tiên Thảo Lộ   
Đại Thành Bí Kiếp  Đại Thành Bí Kiếp  
Xá Lợi Tâm Kinh Xá Lợi Tâm Kinh   
Bàn Nhược Tâm Kinh  Bàn Nhược Tâm Kinh  
Ngựa 80 (30 ngày) Võ Lâm Mật Tịch   
Ngựa 100 (30 ngày) Tẩy Tủy Kinh  
Mảnh An Bang  Ngựa 80 (30 ngày)  
Hạt Bát Nhã  Ngựa 100 (30 ngày)  
Mảnh Định Quốc  Mảnh An Bang  
  Mảnh Định Quốc   
Phần Thưởng Tối Đa Chân Long Đơn
Phần thưởng ngẫu nhiên
Thổ Sơn Trường Giang Thiên Tuyệt
Sét An Bang & Phiên Vũ(30ngày) Bôn Tiêu(30 ngày)&Thiên Sơn Tuyết Liên  
Sét Định Quốc(30ngày) & 20 HKTMD    

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 1x1 ô trống.